Rozvoj osobnosti

Skrze Vnitřní a Vnější Komunikaci

Tříletý vzdělávací kurz

Základní informace

O kurzu

O čem je kurz?

Jedná se o tříletý vzdělávací kurz, který se skládá ze 12 čtyřdenních tematických modulů.

Účastníci kurzu mají možnost uvědomit si svoji vnitřní a vnější komunikaci a rozvíjet obě tak, aby byly ve vzájemném souladu.

Kurz probíhá v němčině a češtině a je tlumočen z/do obou jazyků.

Pro koho je kurz určen?

Tento vzdělávací kurz je určen všem, kteří chtějí zlepšit své komunikační schopnosti, žít tak, jací opravdu jsou, a být ve spojení se sebou samými.

Nabyté dovednosti můžete využít v rodinném i pracovním životě, v nejrůznějších konfliktních situacích, což přispěje ke zlepšení kvality vašeho života i všech kolem vás.

Kde a kdy se kurz koná?

Místo konání: Ekocentrum Loutí, Rabyně

Jak je kurz strukturovaný?

Témata jednotlivých setkání se věnují celkem 12 fenoménům lidského bytí a naší vnitřní a vnější mezilidské komunikaci.

Podrobné informace k obsahu jednotlivých setkání naleznete zde.

Jak kurz probíhá?

Základ každého setkání tvoří konkrétní cvičení v malých skupinkách a společné i individuální diskuze, v nichž má každý účastník možnost dostat odpovědi na osobní otázky.

Účastníci přicházejí na setkání s dotazy, které se týkají jejich soukromého života, a s přáním rozvíjet své komunikační dovednosti obecně. Ke každému tématu také dostanete seznam filmů a knih, které podle vlastního uvážení můžete využít pro inspiraci a jako přípravu na další setkání.

Z každého setkání si odnášíte nejen odpovědi na mnohé otázky, ale také praktické dovednosti, které jejich neustálým procvičováním stále více zapojujete do svého každodenního života. To, co jste se naučili, se tak pro vás časem stane tak přirozené jako třeba dýchání.

Proč se tento kurz koná?

Mnoho lidí, kteří poznali léčivé účinky seminářů a koučovacích rozhovorů Dietera a Sternie, díky nimž našli řešení svých často dlouholetých a zdánlivě neřešitelných situací v rodině nebo v zaměstnání, žádali, zda by se mohl uskutečnit podrobnější vzdělávací kurz na téma vnitřní a vnější komunikace.

Tento kurz vám umožní rozvinout své komunikační dovednosti do té míry, že budete sami schopni nacházet řešení ve složitých situacích a zásadním způsobem tak zvýšíte kvalitu svého života.

Zaregistrujte se ještě dnes

Smyslem života je žít život.

Cíl a směr

V čem se můžete rozvinout

Díky tomuto kurzu máte možnost rozvinout své komunikační schopnosti v těchto směrech:

Z

Už žádné “musím” a “měl/a bych”

Projdete cestou vnitřní spokojenosti a zbavíte se pocitu nutnosti být dokonalí. Budete schopni vnímat, že jste dobří, aniž byste měli pocit, že musíte neustále podávat nějaký výkon.

Z

Co když mě budou odsuzovat?

Naleznete v sobě výchozí bod, tzv. primární referenci, místo toho, abyste byli závislí na názoru a hodnocení druhých.

Z

Pravá podstata vnitřních konfliktů a jejich skutečné řešení!

Porozumíte tomu, v čem spočívají vnitřní konflikty, a naučíte se je řešit.

Z

Už nikdy se nestanu obětí - jde to vůbec?

Poznáte, kdy se nacházíte v pozici oběti, a najdete v sobě možnosti, jak zaujmout účinnější postoj

Z

Přesná vnitřní mapa pro vaše rozhodování

Dostanete spolehlivý návod na to, jak činit svá rozhodnutí v souladu se svými vnitřními hodnotami a celým svým životem.

Z

Východisko z bezvýchodné situace

Dokážete jednat i ve zdánlivě bezvýchodných situacích.

Z

Řešení problémů - to nejlepší možné v rámci nedokonalého

Budete znát způsob, jak účelněji přistupovat k řešení problémů a plně při nich využívat své možnosti.

Z

Život podle vzor(c)ů - ano, či ne?

Naučíte se, Jak opustit zaběhlé vzorce chování, které už nejsou aktuální.

Z

Chtít to, co opravdu chcete

Budete vědět, jak bez námahy udělat, co udělat chcete a můžete.

Z

Bezmoc a příchod něčeho nového ze vzniklé prázdnoty

Dozvíte se, jak tvůrčím způsobem zacházet se svojí vlastní bezmocí.

Z

Přeměna agrese na životní sílu

Budete umět konstruktivně nakládat se svým vztekem.

Z

Rozdíl mezi vinou a pocitem viny

Poznáte, kdy vám pocit viny brání v rozvoji a naučíte se konstruktivně zacházet s chybami.

Z

Naše pocity jako mocné nástroje pro osobní rozvoj

Naučíte se rozpoznávat a využívat čtyři základní pocity – radost, smutek, strach a vztek – jako nástroje, které slouží každému člověku k jeho vývoji.

Z

Individualita a společenství bez vzájemného rozporu

Naučíte se harmonizovat a synchronizovat to, co chcete vy, s tím, co chtějí druzí.

Z

Orodičování - co to je, jak funguje, k čemu slouží

Budete umět doprovázet druhé, kteří procházejí nějakým vnitřním procesem. Dokážete podpořit děti i dospělé v jejich vývoji a zároveň jim budete umět nechat volný prostor.

Odpoutáním se od své identity (vnější představy o sobě samých) naleznete vnitřní sílu být sami sebou.

Zůstanete uvnitř otevření a zranitelní a tím si zachováte přístup k opravdové síle a veškerým lidským schopnostem.

Z

Kontakt dvěma směry najednou

Ve chvíli, kdy komunikujete s druhými, budete schopni udržet kontakt se sebou samými.

Lektoři

Lektor kurzu

Dieter Schwartz

 

Rád pomáhám lidem najít v sobě to pravé Já. Vycházím při tom zejména ze zkušeností a postřehů na kurzech Komunikace jako umění od Iris Johansson (specialistka na komunikaci, Švédsko), Hry s Pärem Ahlbomem (zakladatel školy Solvik ve Švédsku) a svých vlastních zkušeností s „transformací tmy prostřednictvím světla“.

Můj dosavadní život mi umožnil všechny tři zmíněné pohledy nejrůznějšími způsoby kombinovat: působil jsem jako učitel, kouč, mediátor, přednášející na vysoké škole i na mnoha dalších seminářích.

Jsem rád, že vzdělávací kurz „Rozvoj osobnosti prostřednictvím vnitřní a vnější komunikace“ je místem, kde mohu každému předat tyto zkušenosti, pohledy a odborné znalosti z oblasti psychologie. Pak už záleží na každém účastníkovi, jak je využije pro realizaci změn ve svém životě.

Lektor kurzu

Sternia Böttcher

Ve svém životě, v rámci své překladatelské činnosti, ale i v každodenních nebo konfliktních situacích týkajících se lidí, zvířat i rostlin, jsem dokázala najít konkrétní řešení, která byla přínosná pro všechny. Stalo se tak vždy, když jsem se plně vžila do oné bytosti a nechala k sobě přijít odpověď, která mi vyvstala z podvědomí.

Zároveň jsem však zjistila, že v tomto procesu někdy ztrácím kontakt sama se sebou. Začala jsem se tím zabývat a snažila jsem se uvědomit si a zvládat tuto skutečnost v nejrůznějších životních situacích.

Díky účasti na seminářích a školeních z oblasti komunikace (Nenásilná komunikace s Iris Johansson), stejně jako díky diskuzím zejména s mladými lidmi, kteří mi kladli přímo niterné otázky, jsem si tento proces začala plně uvědomovat a nacházet pro něj slova. Zároveň se tím u mě nastartoval vnitřní proces, jak zacházet s překážkami, které mi brání v kontaktu se sebou sama, a jak je nechat plynout. Od té doby v tomto procesu pokračuji coby učitelka ve své pedagogické praxi i coby maminka dvou dětí.

Ráda poskytnu své znalosti a zkušenosti dalším lidem. Dokáži vytvořit jakousi základnu – příjemné prostředí, v němž mohou lidé započít svůj vlastní vnitřní proces a najít odpovědi na své otázky.

Zkušenosti

Co říkají naši účastníci

 „Díky kurzu komunikace jsem se dokázal na lidi více naladit, ale vlastně tím jak jsem otevřel sám sebe. Přestal jsem dělat to, co mi nedávalo smysl a začal jsem se zabývat něčím úplně jiným. Celý proces byl vlastně o mé otevřenosti a vnitřní reflexi.“

Luboš Vedral

Učitel

„Dovolila jsem si více pozorovat svoje emoce a brát je vážně. Při komunikaci s druhými mi to pomáhá nastavovat a udržovat si svoje vlastní hranice. Dřív jsem nedokázala říci „ne“ a snažila se vždy vyhovět.“

Daniela Vodová

ředitelka školy

„Člověk je brán takový jaký prostě je. Atmosféra, kterou Dieter dokáže nastolit napomáhá tomu, aby se i ostýchavý člověk otevřel. Pro mě byl „aha moment“ nový pohled na řešení konfliktů, to mi pomohlo v blízkých rodinných vztazích.“

Mgr. Barbora Petrašová

psycholožka

Struktura a obsah

Podrobný obsah jednotlivých modulů

I. rok – Komunikace v nás samotných

Co to je, co nazýváme primární rovinou.

Co se stane, když vezmeme živoucí život jako výchozí bod pro náš vlastní život a na tomto základě utváříme svoji komunikaci.

Modul 1 - Primární vědomí

Vidět skutečnost z jiného úhlu pohledu.

Utvořit si povědomí o tom, co je samozřejmé, když tu nic jiného není (primární rovina).

Rozšiřovat své vědomí a vnímání sebe sama teď a tady.

Modul 2 - Nezávislost a přizpůsobení

Moc, kterou má přizpůsobení nad nezávislostí.

Když se přizpůsobení stane něčím jiným než obranným a ochranným mechanismem, který se nastartuje, když je náš život v nebezpečí.

Jak rozlišit, kdy se přizpůsobujeme a kdy jsme naopak přirození a navzájem spolupracujeme.

Modul 3 - Odvaha myslet jinak

Mít odvahu změnit své myšlení.
Jak na určitou dobu myslet jinak, i když nám to možná připadá divné a vnímat, jak je příjemné přestat se držet toho, na co jsme zvyklí, neboť nás to zároveň omezuje.

Chování a jednání, které vychází z toho, co je člověku vlastní, nikoliv z toho, jaká role se od nás očekává.

Jak pěstovat morální odvahu.

Modul 4 - Zdravý, nebo nemocný?

Jak někdy pohlížíme na to, co je zdravé, jako na něco nežádoucího a nezdravého, co často potlačujeme a trestáme.

Jak pohodlnost, hodnocení a diagnózy udělají život chudým, místo toho, abychom se na něj dívali jako na přirozeně bohatý, se všemi nepohodlnými, zato však živoucími procesy, které v něm probíhají.

Ideál dnešní doby: rychle, efektivně a lehce, aby byl člověk šťastný a zbyl mu ještě čas pro sebe.

II. rok – Komunikace s ostatními na základě vlastní vnitřní komunikace

Co je komunikace? Co komunikaci řídí?

Kód, normy, kultura, principy, pravidla, jazyk, posuzování a způsoby setkávání se sebou samými i s ostatními.

Komunikace v praxi na základě primárních pojmů, které jsme si osvojili v prvním roce studia.

Modul 5 - Socializace a vzájemnost

Různé hodnotové systémy na sekundární rovině (náboženství, společnost, ekonomika atd.), a vlastní výchozí bod (reference) v nás. Vnímání celého světa i sebe samých jako fenoménu, tedy něčeho, co je, aniž bychom měli potřebu to hodnotit.

Socializace a komunikace jako prostředek k navázání kontaktu a hledání styčných bodů. Naproti tomu vnímání rozdílu, jak spolu mluvíme, když žijeme ve stejném primárním poli.

Co pro mě osobně znamená komunikace v každodenním životě a čemu chci lépe rozumět?

Modul 6 - Vzorce chování

Vidět vlastní vzorce, které nás určitým způsobem řídí a my přesně nevíme proč.

Poznat, co nám v našem chování je a co není k užitku. Podívat se, zda neexistuje jiný možný způsob našeho chování.

Smířit se s tím, že je náš život nedokonalý. Tím získáme možnost poučit se ze všech chyb – zejména z těch vlastních – místo toho, aby nám způsobovaly konflikty.

Vnímat jako dar a nikoliv jako zátěž, když nás někdo potřebuje nebo žádá o pomoc.

Modul 7 - Co říkáme a co si myslíme

Kontext a hodnocení, které beze slov vkládáme do našich komunikačních polí.

Jak se změní zmíněné hodnocení, když se zbavíme předsudků a odsuzování.

Umění být spokojeni s vlastní nedokonalostí, brát sebe i všechny ostatní takové, jací jsme, brát život takový, jaký je.

Modul 8 - Komunikační pole a jeho náboj

Komunikační pole – jakým způsobem řídí komunikační pole naše vědomí a názory ostatních.

Jak se vymanit z přizpůsobení navzdory tomu, že to bude bolet a jak se nestat obětí pohodlnosti.

Jak rozšířit své komunikační pole.

Jak neutralizovat emoční náboj v komunikačním poli.

Význam a maska naší identity.

III. rok – Uvedení vnitřní a vnější komunikace do vzájemného souladu a projevení vlastního názoru

Konflikty a myšlenkové chyby.

Jak řešit konflikty, které emočně nabíjejí jednotlivá slova i celou komunikaci.

Jak provázet druhé při řešení jejich konfliktů.

Modul 9 - Slepé skvrny a vnitřní náboj

Uvědomit si vlastní slepé skvrny a skutečnost, že se v životě řídíme scénáři, které byly vytvořeny v rané fázi našeho života.

Co je vnitřní náboj, díky kterému se vnější problémy zdají neřešitelné, neboť nás drží v zajetí našich představ o tom, jak mají věci být.

Modul 10 - Hodnocení a jejich důsledky

Jaké to je, být závislý na názoru a myšlenkách druhých a tím se dostávat do konfliktu s tím, jak sami vnímáme jednotlivé fenomény nebo co si o nich myslíme.

Soupeření o to, čí hodnocení má platit.

Znevažování a co to znamená.

Pořadí a hierarchie.

Nespravedlnost, pojetí spravedlnosti a pomsta.

Modul 11 - Myšlenkové chyby a jak je můžeme proměnit

Myšlenkové chyby a jejich proměna na základě primární reference v nás.

O předsudcích, nedokonalostech a jejich následném hodnocení, které nás přivádí do vnitřního konfliktu se sebou samými.

Umění odstranit obraz o skutečnosti, který opravdové skutečnosti neodpovídá.

Jak nechat odejít pocity, které souvisejí s výše zmíněným obrazem o skutečnosti a jak vydržet nastalou prázdnotu, která může být plná smyšlených představ a podivných obav.

Modul 12 - Dárek

Jak zprostředkovat povědomí o primární rovině života …

… a o obráceném zákonu lásky.

Jaké to je, dostat dárek v podobě toho, že dokážeme pomoct druhým, aniž bychom sami o tento dárek přišli.

Jaké to je, mít užitek z toho, že přispíváme k pohodě druhých, aniž bychom pro to museli něco obětovat.

Jak se nenechat zmítat emocemi při projevování soucitu s druhými.

Možnosti platby

Kolik kurz stojí

Platba za jednotlivé moduly

1 Modul

12 000,- Kč  za modul

1 modul – 4 dny kurzu.

Při platbě za jednotlivé moduly máte možnost zakončit tříletý kurz po absolvování každého z modulů. V průběhu kurzu je možné přejít z ceny za jednotlivé moduly na cenu předplatného. V takovém případě bude cena za zbývající moduly snížena na 6 000 Kč za modul.

Cena obsahuje práci lektorů, tlumočení a organizaci kurzu.

Ubytování v Ekocentru Loutí a strava formou plné penze se platí zvlášť, není součástí kurzovného a platí se na místě v hotovosti.

Ubytování v pokoji bez použití lůžkovin – 900Kč/os. S lůžkovinami – 1.200Kč/os.

Vegetariánská plná penze – 1.200Kč/os. od čtvrteční večeře do nedělního oběda.

 

 

Předplatné na celý tříletý kurz

12 Modulů

6 000,- Kč  za modul
 72 000,- Kč za celý kurz

12 modulů – 48 dní kurzu.

Platba za celý tříletý kurz může být rozdělena na splátky dle předchozí dohody s organizátorem. V případě, že ukončíte tříletý kurz předčasně, vzniká povinnost doplatit 50% za následující/zbývající moduly, kterých se neúčastníte.

Cena obsahuje práci lektorů, tlumočení a organizaci kurzu.

Ubytování v Ekocentru Loutí a strava formou plné penze se platí zvlášť, není součástí kurzovného a platí se na místě v hotovosti.

Ubytování v pokoji bez použití lůžkovin – 900Kč/os. S lůžkovinami – 1.200Kč/os.

Vegetariánská plná penze – 1.200Kč/os. od čtvrteční večeře do nedělního oběda.

 

 

Organizátor

Kdo kurz realizuje

Vzdělávací prostor Lví Brána, z.ú.

Jana Kočí

Vzdělávací kurzy a semináře organizuji již 7 let. Hodně cenných zkušeností jsem také získala z doby, kdy jsem pracovala v mladé, dravé, telekomunikační firmě Oskar / Vodafone. Zde jsem 4 roky vedla marketingové projekty společně s týmem lidí, se kterými jsem do dnes v kontaktu. Uvědomuji si pouto, které mezi lidmi může vzniknout a jak atmosféra a komunikace ovlivňují kvalitu našeho života.

Až s příchodem vlastních dětí se ve mně probudila touha věnovat se více oblasti výchovy a pedagogiky. Zprvu jako účastník na kurzech intuitivní pedagogiky a poté jako organizátor jsem odhalovala kouzlo JAK BÝT SÁM SEBOU A ZÁROVEŇ S TĚMI DRUHÝMI. Vedení dětských kolektivů, nebo lépe řečeno umění doprovázet děti je věc „mnohem na tělo“. Vše je opravdové, takové jaké to prostě je, děti z atmosféry vše vycítí a nenechají vás dokud neodhalíte to, co skutečně jste, co cítíte tady a teď.

V roce 2015 jsem založila neziskovou organizaci, vzdělávací prostor Lví Brána (www.lvibrana.cz).

Hlavní vzdělávací akce, které proběhly nebo se konají pravidelně dál:

  • INTU Summer Camp – letní tábor pro rodiče a děti (pravidelně od roku 2017, lektor Thomas Pedroli nebo Dieter Schwartz).
  • Komunikace s přírodou (2018 – lektor Thomas Pedroli);
  • Tři tabu jako příležitost pro osobní rozvoj – cyklus tří seminářů na téma peníze, sexualita a moc (2018/19 – lektor Thomas Pedroli);
  • Pedagogika od člověka k člověku – roční cyklus seminářů (2019/2020 – lektoři Dieter Schwartz a Sternia Böttcher).

Nový cyklus kurzů, který otevíráme v roce 2021 – Rozvoj osobnosti skrze vnitřní a vnější komunikaci, je v Čechách novinkou a od ostatních komunikačních kurzů se výrazně liší.

Lektoři Dieter Schwartz a Sternia Böttcher, svým nehodnotícím přístupem a vytvořením bezpečného prostředí, dokáží ostatní vést k nalezení odpovědí na různé životní situace.

Dává mi velký smysl nyní posunout zkušenosti a myšlenky Dietera a Sternie dál, do českého prostředí. Komunikace je klíčová jak v rodinném tak pracovním prostředí, proto je tento kurz vhodný pro veřejnost i pro firmy a jejich zaměstnance, manažery. Všichni lidé mohou žít kvalitní život, neztrácet nic ze sebe, využít svůj potenciál a řešit situace/konflikty tak, že člověka netíží, ale obohacují.

e-mail

Pošlete nám zprávu

informace

Kontakt

Emailová Adresa

jana.koci@lvibrana.cz

Sídlo

Lví Brána, z.ú.
IČO 04029755
Josefa Kočího 1556/6,
153 00 Praha Radotín

Telefonní číslo

+420 777 351 477

Přihlaš se ještě dnes!

 

Nikdy není pozdě žít život, ve kterém chcete žít.

Nikdy není pozdě být tím, kým jsi.

Ideální čas něco změnit je nyní.

 

 

RegistraceKontakt

Copyright & Design by Dieter Schwartz